Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/seo/public_html/426.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/seo/public_html/426.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Finansowanie działalności pozarolniczej

Dotacje na działalność pozarolniczą

Działalność rolnicza może być finansowana ze środków własnych, kiedy gospodarstwo już prężnie działa. Ponadto istnieje szereg sposobów by pozyskać pieniądze dla gospodarstwa, to jest w ramach kredytu dla młodych rolników, z dotacji jak i pożyczek z dopłatami. Te wszystkie formy charakteryzują się określonymi warunkami przydzielania funduszy ale każda z nich skierowana jest do rolników i na działalność rolną.

A jeśli rolnik, chciałby pozyskać kapitał na działalność nierolniczą ? Ona może stać się doskonałym sposobem na stworzenie dodatkowego źródła utrzymania tak właściciela jak i jego gospodarstwa rolnego. Firma działająca w branży nierolniczej stanowi coraz częściej wybierane przez rolników zabezpieczenie. Ponieważ działalność w sektorze rolniczym jest okupiona dużym ryzykiem można ją wspomóc w razie nieprzewidzianych sytuacji, poprzez środki z dodatkowej działalności.

Ją samą również można wspomóc poprzez dotacje. Oferują je Fundusze Europejskie a w tym programy Kapitał Ludzki oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a w szczególności „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O środki z dotacji mogą się ubiegać osoby, które zdecydują się podjąć działalność dotyczącą: usług turystycznych, transportowych, komunalnych, sprzedaży tak hurtowej jak i detalicznej, rzemiosła, robót budowlanych oraz instalacyjnych, przetwórstwa produktów rolnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, doradztwa, usług rachunkowych i informatycznych.

Wsparcie unijne przeznaczone jest dla osób ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia społecznego dla rolników, będących rolnikami lub małżonkiem rolnika. Programy unijne zakładają finansowania do kwoty 100tys. zł natomiast poziom pomocy finansowej to 50% kosztów. Dokładniej rzecz ujmując do dotacji dla działalności pozarolniczej kwalifikują się osoby, które przez okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku były ubezpieczone w KRUS- ie.

Dopłaty przyznaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje działalność mającą miejsce na obszarze wiejskim. Nowy PROW jednak nie przewiduje szkoleń z zakresu rozwoju działalności pozarolniczej. Dodatkowo sama pomoc będzie mieć charakter de minimis to oznacza, że nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej a jej ostatnia wypłata uzależniona jest od poprawnej realizacji planu operacyjnego.