Dotacje na działalność pozarolniczą

Działalność rolnicza może być finansowana ze środków własnych, kiedy gospodarstwo już prężnie działa. Ponadto istnieje szereg sposobów by pozyskać pieniądze dla gospodarstwa, to jest w ramach kredytu dla młodych rolników, z dotacji jak i pożyczek z dopłatami. Te wszystkie formy charakteryzują się określonymi warunkami przydzielania funduszy ale każda z nich skierowana jest do rolników i na działalność rolną.

A jeśli rolnik, chciałby pozyskać kapitał na działalność nierolniczą ? Ona może stać się doskonałym sposobem na stworzenie dodatkowego źródła utrzymania tak właściciela jak i jego gospodarstwa rolnego. Firma działająca w branży nierolniczej stanowi coraz częściej wybierane przez rolników zabezpieczenie. Ponieważ działalność w sektorze rolniczym jest okupiona dużym ryzykiem można ją wspomóc w razie nieprzewidzianych sytuacji, poprzez środki z dodatkowej działalności.

Ją samą również można wspomóc poprzez dotacje. Oferują je Fundusze Europejskie a w tym programy Kapitał Ludzki oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a w szczególności „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. O środki z dotacji mogą się ubiegać osoby, które zdecydują się podjąć działalność dotyczącą: usług turystycznych, transportowych, komunalnych, sprzedaży tak hurtowej jak i detalicznej, rzemiosła, robót budowlanych oraz instalacyjnych, przetwórstwa produktów rolnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, doradztwa, usług rachunkowych i informatycznych.

Wsparcie unijne przeznaczone jest dla osób ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia społecznego dla rolników, będących rolnikami lub małżonkiem rolnika. Programy unijne zakładają finansowania do kwoty 100tys. zł natomiast poziom pomocy finansowej to 50% kosztów. Dokładniej rzecz ujmując do dotacji dla działalności pozarolniczej kwalifikują się osoby, które przez okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku były ubezpieczone w KRUS- ie.

Dopłaty przyznaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje działalność mającą miejsce na obszarze wiejskim. Nowy PROW jednak nie przewiduje szkoleń z zakresu rozwoju działalności pozarolniczej. Dodatkowo sama pomoc będzie mieć charakter de minimis to oznacza, że nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej a jej ostatnia wypłata uzależniona jest od poprawnej realizacji planu operacyjnego.