Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR

Kredyty z dopłatami są bardzo korzystne. Wśród bogatej oferty produktów bankowych znalazł się także kredyt dla rolników z dofinansowanie przez ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do oprocentowania. W rzeczywistości dla gospodarstwa rolnego zmniejsza się miesięczna rata i tym samym obciążenie dla budżetu przy realnych korzyściach. Jednocześnie rolnikom, którzy będą mieć problem z zaciągnięciem zobowiązania Agencja może udzielić poręczenia lub gwarancji.

Są to przede wszystkim kredyty inwestycyjne przeznaczone na: zakup gruntów rolnych, na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego dla osób poniżej 40 roku życia, realizację rozmaitych programów przetwórstwa warzywnego i mleczarskiego, realizację nowych technologii przeznaczonych dla rolnictwa, realizację przetwórstwa mięsnego . Kredyt preferencyjny z dopłatami z ARiMR pozwala sfinansować nawet 90% nakładów inwestycyjnych, jego koszty są niskie w porównaniu do innych kredytów dla rolnictwa, a okres karencji w spłacie może wynieść nawet 36 miesięcy. Długi okres kredytowania jest w tym wypadku także dużym atutem, wynosi on w większości przypadków 240 miesięcy.

Poza wymienionymi celami, można przeznaczyć środki pieniężne na zakup ciągników, maszyn rolniczych, budowę i rozbudowę budynków gospodarczych. Banki nie wymagają zbyt wielu formalności od osób starających się o kredyt z dofinansowanie z ARiMR. To jest trzeba mieć ze sobą: dowód osobisty, plan inwestycyjny, wypełniony wniosek o kredyt dostępny na stronach internetowych banków, dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu.

Poza wspomnianym kredytem z dopłatami do oprocentowania przewidziano w ofercie bankowej tak zwany kredyt CSK to jest z częściową spłatą kapitału. Wykorzystuje się go na finansowanie inwestycji rolniczych jak:

zakup użytków rolnych,
budowę, remont i przebudowę budynków do produkcji rolnej jak i przechowywania i magazynowania jej wytworów,
zakładanie sadów oraz plantacji wieloletnich,
kupno i instalację technologii do uzdatniania wody,
budowę ujęć wodnych,
wyposażanie pastwisk i wybiegów dla zwierząt

Okres kredytowania może wynieść nawet 10 lat. Wysokość częściowej spłaty kapitału nie może być większa jak 35% kwoty kredytu. Natomiast pieniądze na zakup nieruchomości mogą stanowić do 60% kwoty .