Kredyty dla młodych rolników na zakup ziemi

Każda działalność na początek wymaga większych pieniędzy, w tym także rolnicza. Przystosowanie budynków gospodarczych, zakup maszyn, zwierząt, na to wszystko trzeba znaleźć fundusze. Zazwyczaj są to wysokie kwoty, których posiadaniem mało kto może się poszczycić a już na pewno nie młody rolnik, planujący rozkręcenie własnego gospodarstwa. Dla takich osób przewidziane są kredyty preferencyjne na zakup ziemi i nie tylko. Skorzystać z nich mogą rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia a środki pieniężne w ten sposób pozyskane można przeznaczyć właśnie na utworzenie działalności rolniczej. Jakie ponadto wymagania należy spełnić, by starać się o kredyt?

Wykształcenie rolnicze lub 3 lata przepracowana na gospodarstwie rolnym
Renta nie wyklucza, natomiast jej przyznanie mogło nastąpić jedynie z powodu częściowej niezdolności do pracy
Osoba starająca się o kredyt nie może być emerytem

Praca w sektorze produkcji rolnej o profilu w jakim planuje się rozpocząć działalność rolniczą także upoważnia do ubiegania się o kredyt. W przypadku małżeństw przynajmniej jedna osoba musi spełniać owe wymagania.

Na co w szczególności można przeznaczyć kredyt dla młodych rolników?
Na zakup, budowę lub remont budynków przeznaczonych do rolniczej produkcji a także składowania produktów na sprzedaż. Wszelkie montaże instalacji i ich zakup a także kupno maszyn i urządzeń niezbędnych dla rozpoczęcia efektywnej produkcji rolnej.

Pieniądze z kredytu to przede wszystkim sposobność zakupu działki rolnej tak zwanych użytków rolnych na zakładanie sadów i plantacji, wyposażenie pastwisk. Każde działanie dotyczące modernizacji gospodarstwa lub utworzenia nowych instalacji może być sfinansowane z kredytu preferencyjnego, także jeśli chodzi o kupno komputerów, oprogramowania dla nich oraz urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej.

Dodatkowe warunki kredytowe to wartość inwestycji 80% przy kwocie maksymalnej 4ml i 70% przy kredycie na 8mlzł. Kredyt zostaje przyznany na 15 lat a karencja w jego spłacie może wynosić nie więcej jak 2 lata. Środki pieniężne mogą być przyznane w formie kredytu z dopłatami ARiMR. Procent pomocy agencji na gospodarstwo rolne to 50% udzielonego kredytu a jeśli gospodarstwo funkcjonuje na terenach NATURA 2000 i ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania) przyznaje się 60% dopłaty do kwoty pożyczki.