Dofinandowanie unijne na inwestycje

Dotacje unijne dla rolnictwa to spora suma pieniężna jaką od momentu wstąpienia do Unii wykorzystano na modernizację gospodarstw rolnych, wspomaganie ich rozwoju, wspieranie konkurencyjności w produkcji rolnej na świecie. Jest to zdecydowania ogromna pomoc, dzięki której zmieniło się oblicze rolnictwa w Polsce. W dalszym ciągu kontynuuje się liczne programy mające na celu udzielanie kolejnych dotacji w ramach poszczególnych programów rozwojowych. Wśród subwencji są bezzwrotne pożyczki unijne.
Na jakie cele przeznacza się takie pożyczki? Jak je pozyskać i do kogo jest skierowana oferta takich unijnych środków pieniężnych
Prócz dogodnego finansowania działalności pozarolniczej, Unia oferuje w ramach wybranych programów inwestycyjnych bezzwrotną pomoc dla rolników. Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie agroturystyki, jak i działalności ekologicznej to jest wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Bezzwrotne środki unijne dla młodych rolników jak też środki z programu rolno- środowiskowego pozwalają uaktywnić te gospodarstwa które dotąd były mało rentowne, zmodernizować je, oddać w ręce młodych i prężnych, którzy chcą wdrażać nowe technologie między innymi korzystać z dotacji na instalacje solarne i inne technologie sprzyjające środowisku jak też pozwalające minimalizować koszty utrzymania gospodarstw rolnych. Pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji na energię ekologiczną i inne ekologiczne rozwiązania jest ważnym punktem w rozwoju gospodarstwa rolnego. To także jeden z warunków dotacji, które nie będą wypłacane jeśli w kolejnych latach jeśli gospodarstwa rolne nie zostaną zmodernizowane pod kątem ekologicznym. Dotyczy to przede wszystkim dużych gospodarstw.

Wymóg bycia ekologicznym to nie jedynie warunek, na kolejne lata pozyskiwania dotacji z Unii, to również zysk dla rolnika. Przede wszystkim ograniczenie wydatków na energię, zdrowsze płody rolne jak i produkty żywnościowe będące efektem zwierzęcej hodowli. Bezzwrotne dotacje na inwestycje dla rolnictwa, są nieocenionym wsparciem w ramach rozwoju wsi. Dotąd niewykorzystywane rozwiązania dostępne są dla rolników i to w bardziej przystępnych cenach, bowiem pożyczki mogą być całkowicie bezzwrotne lub do kredytu na ich zakup dopłaci ARiMR.