Preferencyjnie oprocentowane kredyty klęskowe

Działalność rolna jest obarczona niemałym ryzykiem ze względu na zależność jej zysków od pogody. W zasadzie cały rok i warunki pogodowe panujące przez ten czas mogą mieć wpływ na powodzenie upraw rolnych jak też zbiory sadowników. W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z licznymi anomaliami pogodowymi, które zdają się już powoli stawać normalnością ku niezadowoleniu rolników.

Niestety nie można być do końca pewnym co przyniesie aura i czy pozwoli cieszyć się dużymi zyskami z płodów rolnych. W czasach kiedy coraz częściej mamy do czynienia z dużymi przymrozkami wiosną, gradobiciem, wichurami a nawet trąbami powietrznymi szalejącymi latem wprowadzono kredyty klęskowe. Klęski żywiołowe niszczące wszystko co napotkają na swej drodze pozostawiają rolników z pustymi rękami i w kompletnej bezradności. Aby móc w takiej chwili wznowić produkcję potrzeba nieraz potężnych nakładów finansowych. Te najlepiej pozyskać właśnie przez kredyt klęskowy ze wsparciem ARiMR. Opierają się one na preferencyjnych warunkach, ponieważ mają niższe oprocentowanie. Pieniądze w ten sposób uzyskane z banku rolnicy mogą wydatkować na :

Zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, pasz i opału do szklarni
Odbudowę i remont zniszczonych przez żywioł budynków gospodarczych, urządzeń i maszyn
Kupno nowych urządzeń i maszyn rolniczych w miejsce tych nie nadających się do użytku

Co predysponuje rolnika do wzięcia kredytu klęskowego?
Zniszczenia powstałe w wyniku suszy, gradobicia, nawałnic, przymrozków – kredyt dla sadowników i przemarznięcia upraw, huraganu, powodzi, jak też innych zjawisk atmosferycznych które niekorzystnie wpłynęły na działalność rolną.
Jeśli posiadamy stosowną opinię wojewody, można starać się o kredyt na pokrycie całości strat.

O kredyt klęskowy z dopłatą z ARiMR można starać się w prawie każdym banku. Wszystkie placówki oferujące go mają także swoje indywidualne wymagania jeśli chodzi o dokumenty i dodatkowe formalności jakie musi spełnić kredytobiorca. Banki przyjmują także wszystkie udokumentowane wydatki poniesione od dnia wystąpienia klęski. Dla preferencyjnych kredytów obrotowych jest to 50% udokumentowanych nakładów na środki do produkcji rolnej. Kredytobiorca płaci oprocentowanie nie mniejsze niż 3,5% w skali roku, resztę dopłaca ARiMR. Kredyt klęskowy nie jest tym samym co pożyczka bezzwrotna na inwestycję, ale jest udzielany na atrakcyjnych warunkach i z dopłatami.