Pożyczki na kupno zwierząt hodowlanych

Rozwój gospodarstwa rolnego to także inwestycja w inwentarz. Właściwie każda działalność rolnicza związana jest z hodowlą zwierząt, a zwłaszcza ta która czerpie z tego główny dochód. Oferta kredytów rolniczych dla młodych rolników nie przewiduje pożyczki na zakup bydła, stada podstawowego, mogą oni natomiast zaciągnąć kredyt na powiększenie ilości zwierząt.

Wśród innych kredytów oferuje się środki bankowe jakie można przeznaczyć na kupno krów mlecznych, bydła, cieląt, jałówek hodowlanych, prosiąt, warchlaków, drobiu, koni, opasów, loszek, świń. Banki przeważnie finansują zakup na kwotę kredytu nie większą jak 80 tys. zł, ale zdarza się, że maksymalna kwota pożyczki sięga nawet 300tys. zł. Przy pożyczce dla małżeństw będzie to 160 tys. zł biorąc pod uwagę niższy i bezpieczniejszy pułap inwestycji. To co daje takie kredyt to możliwość wcześniejszej spłaty bez obciążenia kredytobiorcy dodatkowymi kosztami.

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów obejmujących dofinansowanie ze środków unijnych zakładają możliwość zakupu stada podstawowego. Udziela się je maksymalnie na 10 lat a kwota kredyty nie może przekraczać 80% całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie w takim wypadku jest zmienne. W szczególności kredyty gotówkowe opiewają na większe kwoty jeśli chodzi o zakup zwierząt do hodowli. Przyznawane wedle indywidualnych preferencyjnych warunków, w ramach oceny każdego kredytobiorcy. Musi on jedynie potwierdzić źródło dochodów, przedstawić faktury sprzedażowe na mleko, żywiec, płody rolne itp. , nakaz płatniczy i poświadczenie dokonanej opłaty, może zaświadczyć również posiadanie gruntów na własność co dodatkowo jest wliczane do dochodu. Natomiast zakupu zwierząt dokonuje się w dowolnie wybranym gospodarstwie rolnym.

Wnioskując o pożyczkę należy mieć przy sobie także dowód osobisty a i zaświadczenie o dochodach z urzędu gminy może okazać się przydatne, zależnie od banku w którym staramy się o pożyczkę. Dłuższy okres kredytowania może wymagać od pożyczkobiorcy zabezpieczeń na środkach transportu, maszynach rolniczych lub konieczne będzie zabezpieczenie hipoteczne. W takim układzie pożyczkobiorca ponosi również dodatkowe koszty związane z wyceną i ubezpieczeniem zastawu. Jak się okazuje pula kredytów i pożyczek dla rolników jest duża. Nie tylko kredyty rolnicze na pokrycie strat cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na kapryśną aurę ostatnich lat.