Warunki uzyskania kredytu rolniczego w banku spółdzielczym

Oferta lokalnych banków spółdzielczych jest bardziej korzystna dla rolników. I nie chodzi tutaj tylko o kredyty, ale również o ofertę rachunków, lokat, ubezpieczeń. Wychodzą one z propozycjami do rolników którzy chcą zmieniać swą działalność unowocześniać ją, modernizować, chcą być bardziej konkurencyjni i atrakcyjni dla kontrahentów. Z tego też względu powstała grupa produktów finansowych skierowanych tylko i wyłącznie do rolników.

Szczególnie kredyty rolnicze i pożyczki gotówkowe dla rolnictwa stały się popularne, bo jak większość przedsiębiorstw także i gospodarstwa rolne potrzebują funduszy na rozwój. Oferta banków spółdzielczych często jest bardziej przystępna. Wystarczy spojrzeć na aranżację stron poszczególnych banków spółdzielczych, znajdują się tam osobne zakładki z produktami bankowymi dla rolników. Przez to łatwiej do nich dotrzeć, poczytać o nich a i zaufanie, sektor rolniczy ma większe do lokalnej bankowości spółdzielczej.

Oferuje ona kredyty z dopłatami z ARiMR a wnioski można składać w Banku Polskiej Spółdzielczości, Mazowieckim Banku Regionalnym, Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz innych mniejszych placówkach bankowych podlegających pod centrale.

Kredyty w bankach spółdzielczych mają jedną ważną zaletę są dopasowane do konkretnych potrzeb producentów działających w określonym regionie kraju. Wśród tych kredytów z dopłatą są kredyty inwestycyjne, jak też pożyczki na zakup zwierząt i inny dowolny cel. Rolnicy starając się o kredyty preferencyjne muszą złożyć odpowiednie dokumenty. W szczególności wniosek o kredyt, w którym zawrzemy informacje o kredytobiorcy, źródłach dochodu i stanie majątkowym, dane dotyczące zadłużeń i innych zobowiązań jak też poręczeń. Ponadto należy podać wnioskowaną kwotę pożyczki, wymienić formy zabezpieczenia kredytu i wypełnić klauzulę o zgodzie współmałżonka. Dodatkowo składa się załączniki zawierające informacje o poręczycielu, współmałżonku, wspólniku, współkredytobiorcy jak też dokument zawierający informacje o gospodarstwie rolnym.

Inne dokumenty to plan inwestycyjny, nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego, zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i urzędzie gminy, umowy dotyczące prowadzonej działalności, informacje o rachunkach bankowych i obrotach, jak też w niektórych przypadkach dokumenty wymagane przez ARiMR.